תקנון האתר

תקנון ” בד ושמן” “Jerusalem Olive Oil”

אתר אינטרנט זה שייך לחברת ” מ. ג. בד ושמן בע”מ ” הנמצאת בכתובת דרך המייסדים 13 , מושב בית חנן,

ח.פ. 514498906 והיא מפעילת האתר. ( להלן : ” החברה ” )

האתר משמש כחנות אונליין למכירת שמן זית ומוצרים נלווים המשתנים מעת לעת, וזאת ע”פ שיקול דעתו של מפעיל האתר וצרכיו. (“המוצר”).

השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. 

שימוש באתר וביצוע פעולות רכש ,מהווה הסכמה מצד המשתמש כי קרא בקפידה והבין את תקנון האתר על כל סעיפיו שיפורטו להלן :

המשתמש מאשר בעת מסירת פרטיו כי הינו מקבל עליו את הוראות / חוקי / התחייבויותיו מול האתר והינו עושה זאת מבחירתו החופשית בלבד וזאת לאחר שקרא בעיון ובקפידה והבין את תקנון האתר.

הוראות ותקנות האתר עלולות להשתנות מפעם לפעם וזאת בהתאם להחלטת מפעילי האתר וזאת יבוצע באופן חשוף וגלוי מול משתמשי האתר.

בכל בעיה או צורך שיתעורר, יוכל המשתמש לפנות אל מח’ שירות הלקוחות של האתר שכתובתם 

[email protected] ושעות עבודתם מפורסמות באתר. 

מפעיל האתר מתחייב לעשות ככל הניתן ולהשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי לסייע למשתמש בפתרון בעיות העולות בהתקשרות מול האתר.

רכישה באמצעות האתר פתוחה בפני כל משתמש וזאת בתנאי שהמשתמש בגיר אשר גילו 18 שנים ומעלה ומחזיק ברשותו :

1.כרטיס אשראי בתוקף. 

2.כתובת אלקטרונית פעילה.

לאחר שעיין המשתמש באתר ומצא עניין במוצרים המוצגים באתר ובחר לרכוש אותם , הזין את פרטיו האישיים ואמצעי התשלום כפי הנדרש ורק לאחר שהתקבל עבור הזמנתו אישור מטעם

ותשלום במלואו מחברות האשראי תחשב דרישתו כהזמנה אותה יבצעו מפעילי האתר עבורו.

במידה ולא התקבל אישור מחברת האשראי – הזמנתו , תבוטל ולא תסופק.

שמורה הזכות למפעילי האתר לשנות מפעם לפעם את מגוון ותמהיל המוצרים אותם בחר לפרסם באתר וזאת ע”פ שיקול דעתו בלבד, שמורה הזכות לחברה אף להפסיק את מכירת המוצרים בשל נסיבות שונות ומשיקוליה.

מפעילי האתר יספקו את הזמנת הרכש אותה ביצע המשתמש ע”פ הפרטים אותם הזין הלקוח בהזמנתו והם בלבד ישמשו ככתובת למשלוח ההזמנה.

הקלדת/פרסום/חשיפת פרטיו האישיים של המשתמש נעשו מרצונו החופשי בלבד ובעלי האתר מתחייבים לשמור על פרטיותו של המשתמש באמצעות ניהול אתר מאובטח .

בעניין פרטי לקוחות ,החברה לא תישא באחריות או נזקים שייגרמו ע”י גורמים חיצוניים שאינם כפופים לה או מנהלים איתה קשרים מסחריים או כפופים לה.

המחירים המצויינים באתר – כוללים מע”מ.

המחירים אינם כוללים משלוח .

מחיר המשלוח נקבע ע”י ספק המשלוחים אשר עובד עם האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

זמני אספקה : ע”פ אזורים גיאוגרפיים

ימים שאינם במניין ימי העבודה : שישי/שבת/ע”ח /חג

זכויות יוצרים וקניין רוחני :

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי החברה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.

אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.

הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: “הסכמי צדדים שלישיים”). החברה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח ל החברה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא”ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.

דיוור ישיר

פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של החברה לצרכים הבאים:

שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר

צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;

מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

החברה רשאית, למטרות שלעיל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים איתם החברה מקיימת יחסי שיתוף פעולה, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (ולצורך אותן מטרות) כאמור לעיל, והכל בכפוף להוראות כל דין.

ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של החברה.

בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים ( SMS), ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

התחייבויות המשתמש

במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, החברה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש באתר, ויהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

סמכות שיפוט והודעות

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בערים תל אביב-יפו וראשון לציון בלבד.

אבטחה

האתר של החברה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

מבצעים

מעת לעת יערכו באתר מבצעים ואף הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1711 )להלן: “ההיתר הכללי”( , באישור תקנון זה המשתמש מאשר שקרא את תקנון ההגרלה או/ו המבצע והוא מאשר אותו

מבצעי מכירות יתבססו על המגוון והמלאי המצוי בחנות, החברה רשאית להתחיל ולסיים מבצעי מכירות בזמן שתקבע וללא התראה מוקדמת

המוצרים במבצע מוגבלים בכמות. המבצע יתקיים עד גמר המלאי המוצר וללקוח לא תהיה כל תביעה בגין סיום מבצע עקב גמר המלאי

ביטול עסקה:

ניתן לבטל הזמנה שהושלמה באתר , אך טרם סופקה ללקוח, ובלבד שהלקוח הודיע על רצונו לבטל את העסקה לפחות 48 שעות טרם ביצוע המשלוח.

הודעת הלקוח בדבר ביטול עסקה תבוצע ע”י הלקוח בהודעה אלקטרונית למח’ שירות הלקוחות ומחובתו לוודא כי אכן הגיעה ההודעה למי מאנשי צוות מפעילי האתר.

עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן התש”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)

התשע”ה – 2010 ,לא ניתן להחזיר מוצרים שסופקו ללקוח ,ולא ניתן לבטל עסקה ביחס למוצרי מזון , שסופקו ללקוח.

במקרה של מוצרים פגומים יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

טל”ח

האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם פונה לשני בני המינים באופן שווה.ת

עגלת קניות

הצטרפו למועדון הלקוחות

ללא עלות*

*בקנייה מעל 300 ₪

לקבלת קוד קופון והצטרפות מלאו את הפרטים:

הצטרפו למועדון הלקוחות

ללא עלות*

*בקנייה מעל 300 ₪

לקבלת קוד קופון והצטרפות מלאו את הפרטים:

×
דילוג לתוכן